MAVARECA-II

Project administration, overall and activities in Denmark
University of Copenhagen

Blegdamsvej 3B, 2200 Copenhagen N, Denmark
+45 35 32 64 83
lhviid@sund.ku.dk

Project administration, activities in Ghana
University of Ghana